Píldor@s

Resum mensual d’informació farmacoterapèutica

Les PÍLDOR@S informativas són butlletins elaborat per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears