PÍLDOR@S de febrer 2020

  • Tractament farmacològic per a la deshabituació tabàquica
  • Permetrina, ivermectina ... Quin és el tractament d'elecció de la sarna?
  • Domperidona: supressió de la indicació en pediatria i recordatori de les contraindicacions
  • Infeccions respiratòries inferiors en l'adult (I)
  • Ús de medicaments en el TDAH en nens i adolescents amb cardiopaties i en la població pediàtrica general - Recomanació SECPCC i posicionament AEP

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

SACYLITE

Tractament farmacològic per a la deshabituació tabàquica

El tractament farmacològic forma part, juntament amb el suport cognitiu-conductual, del tractament multicomponent del tabaquisme. Es repassa l'eficàcia, seguretat i maneig dels fàrmacs disponibles: la teràpia substitutiva de nicotina, bupropion i vareniclina. Només s'han finançat els dos últims si es compleixen els criteris establerts. No hi ha evidència concloent sobre quin fàrmac s'ha d'utilitzar en primera línia o quin tipus de fumador respon millor a l'un o l'altre. L'elecció entre els tres tractaments ha de ser individualitzada en funció de les característiques dels pacients i les contraindicacions dels fàrmacs.

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

BIT-CATSALUT

Permetrina, ivermectina ... Quin és el tractament d'elecció de la sarna?

Es revisen les opcions, pautes i recomanacions per al tractament de la sarna. En el nostre entorn la permetrina tòpica al 5% es considera el tractament d'elecció, quan s’utilitza correctament i es segueixen de forma estricta les mesures higièniques i ambientals. La ivermectina oral només està disponible com a medicació estrangera i s'ha de reservar per a la sarna noruega, una variant més agressiva típic en immunodeprimits, administrada juntament amb escabicides tòpics. També es pot valorar ivermectina oral en casos greus o en brots en institucions quan l'aplicació d'un tractament tòpic resulti poc pràctica.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

AEMPS

Domperidona: supressió de la indicació en pediatria i recordatori de les contraindicacions

S'ha suprimit la indicació pediàtrica de domperidona. En un assaig clínic no ha demostrat millorar l'eficàcia com a teràpia addicional a la rehidratació en l'alleujament de nàusees i vòmits aguts en menors de dotze anys. Aquest estudi es va exigir després de la revisió de la seva seguretat el 2014, motivada per casos notificats d'alteracions cardíaques. Domperidona només està autoritzada en majors de dotze anys amb almenys 35 kg de pes. S'han de respectar les condicions d'ús i en particular les contraindicacions i precaucions relacionades amb el risc cardiovascular, establertes en la nota de seguretat MUH (FV) 4/2014.

 

ALTRES PÍLDORAS

GUIA ÀREA ALJARAFE

Infeccions respiratòries inferiors en l’adult (I)

En aquesta primera part s'ofereixen recomanacions actualitzades al gener 2020 sobre el tractament antimicrobià en la comunitat en la bronquitis aguda, bronquièctasis sobreinfectades o en la fase estable i en l'agudització de la MPOC i la seva profilaxi.
Es pot accedir a la resta de capítols en el cercador de la Guia de Terapèutica Antimicrobiana Internivells.

 

PEDIATRIA

ANALES DE PEDIATRÍA- AEP- SECPCC

Ús de medicaments en el TDAH en nens i adolescents amb cardiopaties i en la població pediàtrica general - Recomanació SECPCC i posicionament AEP

Recomanacions sobre l'avaluació prèvia al tractament en nens i adolescents amb o sense ECV coneguda i sobre l'ús de medicaments per al TDAH en nens i adolescents amb símptomes cardiològics sense evidència de cardiopatia, cardiopaties congènites, miocardiopaties, síndrome de Marfan i unes altres aortopaties, hipertensió arterial i arrítmies.

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

 

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears