Accessibilitat

Política de la web

Heu tingut dificultats en la lectura d'alguna pàgina de elComprimido?

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Podeu realitzar una queixa o suggeriment específic per l'accessibilitat web a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Intentarem millorar l'adaptació del web i fer un accés cada pic més universal, independentment de les capacitats de les persones que consultin el web.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears