Altres e-Recursos

Recopilació de recursos electrònics sobre informació farmacoterapèutica

Butlletins farmacoterapèutics

tablet-butlletins-simplificada.png

Nacionals

Accés a pàgines web d'organismes nacionals de diverses comunitats autònomes que elaboren butlletins d'informació farmacoterapèutica i informes d'avaluació de medicaments. La informació està classificada per comunitat autònoma.

Internacionals

Accés a pàgines web d'organismes internacionals i d'accés lliure que publiquen butlletins o informes d'avaluació de nous medicaments en anglès. La informació està classificada per país.

Agències Reguladores

Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris

Centre d'informació del Medicament

A través del CIMA (Centre d'Informació del Medicament) es pot accedir a les fitxes tècniques dels medicaments disponibles a Espanya, així com a dades bàsiques sobre l'estat d'autorització i comercialització de cadascuna de les especialitats. En cas que existeixi un problema de subministrament oficial, s'indica en els resultats amb la frase: "Existeixen formats amb problemes de subministrament".

Informes de Posicionament Terapèutic (IPT)

Informes de Posicionament Terapèutic (IPT). Es tracta d'informes d'avaluació elaborats entre l'AEMPS, la Direcció General de Cartera Bàsica del Servei Nacional de Salut i Farmàcia (DGCBSF) i les comunitats autònomes (CCAA), amb l'objectiu de servir com una de les bases per al finançament selectiu. 

Observatori de l'Ús de Medicaments

En l'Observatori de l'Ús de Medicaments de l'AEMPS es publiquen informes amb dades sobre l'ús de medicaments a Espanya i a càrrec del Sistema Nacional de Salut en l'àmbit extrahospitalari. Aporten una visió global de l'evolució del consum de grups de medicaments.

Llistat de medicaments amb problemes de subministrament

Llistat de medicaments amb problemes de subministrament. Recull totes les presentacions amb problemes de subministrament que es comuniquen de forma oficial.

Agències Reguladores Internacionals

European Medicines Agency (EMA)

Els European Public Assessment Reports (EPAR) proporcionen informació pública sobre medicaments. Els EPAR es poden consultar a la pàgina de l'EMA i permet veure els diferents components en línia, descarregar i/o imprimir. En l'apartat assessment history s'accedeix als assessment reports, publicats només en anglès i recopilen tota la informació que la companyia farmacèutica aporta per a sol·licitar l'autorització.

Medicines & Health products Regulatory Agency (MHRA)

En Medicines Information es troben les fitxes tècniques (Summary of Product Characteristics) i els prospectes (Patient Information Leaflets) dels medicaments autoritzats.

Food and Drug Administration (FDA)

En Drugs@FDA es pot consultar tota la informació disponible sobre els fàrmacs autoritzats per la FDA: fitxa tècnica i prospectes en labels i documentació sobre l'avaluació i autorització en l'apartat approval.

Therapeutic Goods Administration (TGA)

Disposa d'un cercador amb accés a prospectes (Consumer Medicines Information, CMI) i fitxes tècniques (Product Information, PI).

Altres metacercadors

information-icona.png

Evidence Search

Evidence Search correspon al cercador d'informació del NICE; recull informació entre d'altres de: British National Formulary, Clinical Knowledge Summaries, SIGN, Cochrane Library and Royal Colleges, Social Care Online i GOV.UK.

Gestionat per The National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Trip Database

TRIP (Turning Research Into Practice) és un cercador d'informació mèdica basada en l'evidència fundat per professionals d'Atenció Primària del Regne Unit. Disposa de filtres d'informació molt gràfics en funció de l'evidència i permet realitzar cerques utilitzant la metodologia PICO.

Gestionat per Jon Brassey & Dr Chris Pric/Fundadors

AlquimiA

Alquimia és un cercador especialitzat en l'obtenció d'informació independent no publicada en revistes científiques i orientat a la selecció de medicaments i el seu posicionament terapèutic.

Gestionat per Fernando do Pazo / Farmacèutic Especialista

Información Farmacoterapéutica

Informació Farmacoterapèutica, principalment busca informació en pàgines dedicades a la informació farmacoterapèutica de diferents sistemes de salut nacionals i en l'EMA i FDA (per a fitxes tècniques).

Gestionat per Ernesto Barrera / Metge de Família

Preevid

Preevid és un servei desenvolupat per la Conselleria de Sanitat de la Regió de Múrcia i el Servei Murcià de Salut. No es tracta d'un metacercador però ofereix respostes ràpides basades en l'evidència a preguntes que sorgeixin des de l'activitat assistencial.

Gestionat per la Biblioteca Virtual Múrcia Salut

 

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears