En l'àmbit nacional, existeixen una sèrie d'organismes en diverses comunitats autònomes que elaboren butlletins d'informació farmacoterapèutica i informes d'avaluació de medicaments.

A continuació, es recullen els principals recursos d'accés lliure classificats per comunitat autònoma i que es mantenen actualitzats. No es tracta d'una revisió exhaustiva, es tracta d'un recull de llocs web que publiquen informació farmacoterapèutica molt útil en la pràctica clínica.

A més d'aquests recursos, amb enfocament principal en l'Atenció Primària, hem de destacar la pàgina web del grup GENESIS (Grup d'Avaluació de Novetats, estandardització i Investigació en Selecció de Medicaments) de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària, a través de la qual podem accedir a més de 1.000 informes d'avaluació elaborats per hospitals o centres autonòmics.

 

ANDALUSIA

El CADIME (Centre Andalús de Documentació i Informació de Medicaments) elabora les Fitxes de nous medicaments, l'objectiu és informar els professionals sanitaris sobre nous medicaments, i el Butlletí Terapèutic Andalús, que conté articles que presenten una revisió actualitzada sobre medicaments i farmacoterapèutica.

 
 

CANÀRIES

El Servei Canari de la Salut publica BOLCAN (Butlletí Canari d'Ús Racional del Medicament) e INFARMA (Nota Informativa Farmacoterapèutica).

CASTELLA-LA MANXA

Entre les publicacions que es troben al web del SESCAM, trobem els Butlletins Farmacoterapèutics i les Fulles d'Avaluació de Medicaments de Castilla-La Mancha.

 

CASTELLA I LLEÓ

 

 

En el portal del medicament del Centre d'Informació del Medicament del SACYL, tenim accés a diverses publicacions entre les quals destaquem: El ojo de Markov (Full de notícies i observacions farmacoterapèutiques), Sacylime (Full d'avaluació de medicaments) i Sacylite (Butlletí d'informació terapèutica).

 

CATALUNYA

        

A Catalunya es troben diversos recursos que produeixen informació farmacoterapèutica:

 

COMUNITAT VALENCIANA

La Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris publica les fitxes terapèutiques i el Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica de la Comunitat Valenciana..

NAVARRA

Entre les publicacions del Servei de Navarra de Salut - Osasunbidea destaquem el Butlletí d'Informació Farmacoterapèutica de Navarra (BITN) i les Fitxes d'avaluació Terapèutica (FET).

PAÍS BASC

El CEVIME (Centre Basc d'Informació de Medicaments) publica INFAC (Informació Farmacoterapèutica de la Comarca) i les avaluacions de nous medicaments a examen en l'Atenció Primària

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2023 | Servei de Salut de les Illes Balears