Metacercador
d'informació
farmacoterapèutica

Metacercador d'informació farmacoterapèutica

Metacercador elComprimido

Decisions basades en l'evidència

Què és el metacercador elComprimido?

El metacercador elComprimido és un Motor de cerca personalitzada creat amb l'eina Custom Search Engine de Google. És una eina de cerca ràpida dirigida a professionals sanitaris per a facilitar l'accés a informació objectiva i independent que contribueixi a l'Ús Racional del Medicament.

El cercador permet consultar simultàniament i de forma senzilla múltiples recursos sobre informació farmacoterapèutica independent no publicada en revistes científiques i orientat a la selecció de medicaments i al seu posicionament terapèutic.

On cerca el metacercador elComprimido?

El cercador elComprimido integra cerques en pàgines d'organismes que produeixen informació farmacoterapèutica de qualitat, objectiva, actualitzada i independent:

  • Centres i comitès de documentació i avaluació de medicaments, comissions de farmàcia i terapèutica.
  • Agències estatals o regionals de serveis de salut.
  • Agències reguladores.
  • Centres de farmacovigilància.
  • Organismes productors de guies de pràctica clínica, articles de revistes i documents digitals.
Com realitzar una cerca?

Les pàgines seleccionades d'organismes que produeixen informació farmacoterapèutica s'han classificat fonamentalment en dues etiquetes: nacional i internacional;

  • En l'etiqueta nacional es recullen els principals butlletins que s'elaboren en comunitats autònomes (INFAC, BIT Navarra, BOLCAN,...).
  • En l'etiqueta internacional es recopila informació produïda per organismes de reconegut prestigi (AustralianPrescriber, Therapeutics Letter,...).

Per facilitar la visualització dels resultats de les cerques, també s’ha introduït una etiqueta per a les guies NICE (National Institute for Health and Care Excellence) i per a informes de l'AEMPS (Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris).

La cerca simple pot realitzar-se introduint el nom del principi actiu. Es pot afinar la cerca amb el nom en anglès o el nom comercial del fàrmac i utilitzant operadors booleans (OR, AND, NOT). Una vegada s'obtenen els resultats, el cercador permet seleccionar una de les etiquetes perquè mostri només els resultats de les pàgines associades a aquesta etiqueta. A més, també disposa de l'opció que mostra els resultats per rellevància o per data d'actualització de la pàgina web.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears