Butlletins elComprimido

Recopilació dels butlletins històrics de elComprimido

Butlletí elComprimido n.18

  • Un moment oportú per abordar el cost d'oportunitat
  • PCR, risc cardiovascular i rosuvastatina: assaigs a Júpiter, pacients a la Terra
  • Fàrmacs simptomàtics d'acció lenta i administració oral per a l'artrosi: dubtosa eficàcia en el control simptomàtic i nul·la activitat condroprotectora
  • Avaluació del dabigatran en la prevenció del tromboembolisme

Enllaç al contingut complet del butlletí número 18

Butlletí elComprimido n.6

  • Indicadors de la prescripció per a l'any 2006
  • Escitalopram versus citalopram: equivalents terapèutics
  • Àrea de Revisió: avaluació de l'eficàcia i seguretat de l'escitalopram
  • Àrea d'opinió: assaigs clínics i biaixos de publicació
  • Àrea de formació: equivalents terapèutics concepte i nivells d'evidència

Enllaç al contingut complet del butlletí número 6

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears