Butlletins elComprimido

Recopilació dels butlletins històrics de elComprimido

Butlletí elComprimido n.18

  • Un moment oportú per abordar el cost d'oportunitat
  • PCR, risc cardiovascular i rosuvastatina: assaigs a Júpiter, pacients a la Terra
  • Fàrmacs simptomàtics d'acció lenta i administració oral per a l'artrosi: dubtosa eficàcia en el control simptomàtic i nul·la activitat condroprotectora
  • Avaluació del dabigatran en la prevenció del tromboembolisme

Enllaç al contingut complet del butlletí número 18

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears