Butlletins elComprimido

Recopilació dels butlletins històrics de elComprimido

Butlletí elComprimido n.2

  • Indicadors de la prescripció per a l'any 2004
  • Revisió dels bloquejants neuromusculars
  • Novetat terapèutica: l'ezetimiba, una nova opció per a la hipercolesterolèmia
  • Novetat terapèutica: teriparatida, recomanacions d'ús en fractures osteoporòtiques

Enllaç al contingut complet del butlletí número 2

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears