Àrea IB-SALUT

Secció destinada als professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears

La Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears (CFIB) és una comissió multidisciplinària, constituïda per professionals sanitaris pertanyents a totes les gerències territorials i als serveis centrals del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquesta comissió es crea com a òrgan col·legiat assessor de la Direcció Assistencial per promoure la prescripció basada en l'evidència i establir i harmonitzar els criteris d'utilització dels medicaments en el Servei de Salut de les Illes Balears, basant el seu acord en decisions tècniques.

L'objectiu principal d'aquesta comissió és revisar l'avaluació i selecció de medicaments, establir protocols de tractament, de referència per al Servei de Salut i estratègies de millora per a la gestió eficient dels recursos farmacèutics, que assegurin l'equitat de l'accés a aquests recursos i la transparència en la presa de decisions.

SOPHIA

SOPHIA és el sistema d'intel·ligència de gestió sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) que recull, processa i analitza informació que permet la presa de decisions.

Recepta Electrònica (RELE)

El sistema de recepta electrònica (RELE) permet la prescripció, des de qualsevol centre assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears i la dispensació a les farmàcies comunitàries de les Illes Balears o en els serveis de farmàcia hospitalaris del Servei de Salut, dels medicaments i productes sanitaris finançats pel sistema sanitari públic a pacients ambulatoris.

Indicadors de qualitat de la prescripció

Els indicadors de qualitat de la prescripció estan actualment en fase de validació. S'inclourà la informació en el moment en què estiguin habilitats a SOPHIA i siguin accessibles als professionals.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2021 | Servei de Salut de les Illes Balears