Butlletins elComprimido

Recopilació dels butlletins històrics de elComprimido

Butlletí elComprimido n.5

  • Revisió de l'ús d'anticomicials en indicacions diferents de l'epilèpsia
  • Existeix evidència de benefici dels ARA-2 enfront dels IECA en la patologia cardiovascular i renal?
  • Actuacions en el tabaquisme
  • Novetat terapèutica: el ranelat d'estronci: una alternativa en l'osteoporosi

Enllaç al contingut complet del butlletí número 5

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears