Butlletins elComprimido

Recopilació dels butlletins històrics de elComprimido

Butlletí elComprimido n.1

  • Cirurgia Ortopèdica Major: controvèrsies i conclusions en la profilaxi del tromboembolisme
  • Inhibidors de la bomba de protons: indicacions i diferències de significació clínica
  • Novetat terapèutica: levocetirizina

Enllaç al contingut complet del butlletí número 1

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears