Butlletins elComprimido

Recopilació dels butlletins històrics de elComprimido

Butlletí elComprimido n.19

  • Utilització de medicaments en condicions diferents de les autoritzades
  • Interrogants i lloc en la terapèutica dels nous antidiabètics no insulínics
  • Recomanacions per al tractament amb quinolones
  • Avaluació del rivaroxaban en la prevenció del tromboembolisme

Enllaç al contingut complet del butlletí número 19

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears