Butlletins elComprimido

Recopilació dels butlletins històrics de elComprimido

Butlletí elComprimido n.11

  • Telitromicina
  • Actualitzacions en el tractament de les malalties respiratòries
  • Tractament antiagregant en la prevenció secundària. Quan utilitzar el clopidogrel? Indicacions i condicions d'ús

Enllaç al contingut complet del butlletí número 11

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2020 | Servei de Salut de les Illes Balears