Butlletins elComprimido

Recopilació dels butlletins històrics de elComprimido

Butlletí elComprimido n.20

  • La promoció de malalties (disease mongering)
  • Antiinflamatoris no esteroides: tenim clar el seu risc cardiovascular?
  • Dabigatran en la prevenció de complicacions tromboembòliques en pacients amb fibril·lació auricular i risc d'ictus

Enllaç al contingut complet del butlletí número 20

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears