Aquí trobareu una sèrie de pàgines web d'accés lliure d'organismes internacionals que publiquen butlletins o informes d'avaluació de nous medicaments en anglès i classificats per països.

ALEMANYA

IQWIG (Institut für Qualität und im Wirtschaftlichkeit Gesundheitswesen). Es podria dir que és l'equivalent alemany del NICE. IQWIG és un institut independent que publica informes d'avaluació de fàrmacs tenint en compte el cost-benefici

AUSTRÀLIA

 NPS (National Prescribing Service) MedicineWise és una organització independent que elabora eines i documents pràctics entre els quals destaquem:
NPS RADAR. Informació sobre nous fàrmacs i canvis en els criteris de finançament.
Australian Prescriber. Revista independent que publica revisions crítiques sobre farmacoteràpia.
MedicineWise News. Proporciona respostes breus a qüestions concretes.

CANADÀ

Therapeutics Initiative sorgeix de la col·laboració entre dos departaments de la Universitat de Bristish Columbia amb l'objectiu d'elaborar informació farmacoterapèutica dirigida a metges i farmacèutics. Es pot accedir a un butlletí (Therapeutics Letter) i a revisions sobre eficàcia i seguretat de fàrmacs (Drug Assessments). També publiquen informació en espanyol.

DINAMARCA

Institute for Rational Pharmacotherapy. Forma part de l'Agència Danesa del Medicament però funciona de manera independent per promoure l'ús racional del medicament. En anglès publiquen petits resums amb la conclusió de l'avaluació del fàrmac.

FRANÇA

HAS (Haute Autorité de Santé), l'Agència Nacional Francesa per a la Salut, és una organització científica pública i independent que té per objectiu millorar la qualitat i l'eficiència en salut. El seu Comitè de Transparència publica opinions sobre nous fàrmacs o indicacions i recomanacions sobre el finançament.

NOVA ZELANDA

Prescriber Update és un butlletí enfocat principalment a aspectes de seguretat dels medicaments elaborat per Medsafe, l'agència reguladora de medicaments i productes sanitaris de Nova Zelanda.
SafeRx és una web gestionada per professionals d'Auckland en la qual podem trobar butlletins amb informació sobre fàrmacs.

REGNE UNIT

 

        

El Scottish Medicines Consortium publica informes d'avaluació i recomanacions d'ús de medicaments (Advice) a Escòcia.

A Gal·les trobem l'All Wales Medicines Strategy Group (AWMSG), que publica avaluacions de fàrmacs (Appraisals), i el Welsh Medicines Resource Centre (WeMeReC), que produeix un butlletí amb informació farmacoterapèutica concisa.

Midlands Therapeutics Review & Advisory Committee (MTRAC), Regional Drug and Therapeutics Centre (RDTC) i Greater Manchester Medicines Management Group(GMMMG) són recursos anglesos que produeixen informes d'avaluació i recomanacions sobre l'ús de fàrmacs en diferents indicacions.

El NICE (National Institute for Health and Care Excellence) disposa d'un cercador en el qual podem recuperar guies o avaluacions de fàrmacs publicades o en desenvolupament.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears