PÍLDOR@S d'abril 2020

2n especial COVID-19

 

  • Tractament farmacològic de la COVID-19
  • Tractaments crònics i COVID-19
  • Altres PÍLDOR@S i COVID-19
  • Farmacovigilància i COVID-19
  • Pediatria i COVID-19

 

TRACTAMENT FARMACOLÒGIC DE LA COVID-19

AEMPS

Tractaments disponibles per al maneig de la infecció respiratòria per SARS-CoV-2

L'AEMPS actualitza (16/04/2020) la informació. Novetats: a) tocilizumab: modifica pauta/ recomanacions; b) hidroxicloroquina/cloroquina: amplia a màxim deu dies; c) ús compassiu de ruxolitinib i siltuximab.

JAMA

Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): a review

Publicat el 13/04/2020, revisa els possibles tractaments (encara no demostrada eficàcia enfront de la infecció). Interessant la figura del cicle viral i possibles dianes dels tractaments, així com la taula de la seva farmacologia.

NICE

COVID-19 rapid guideline: managing symptoms in the community

Guia ràpida del maneig de símptomes de pacients en la comunitat, molt útil en AP. Inclou la fi de la vida. 

 

TRACTAMENTS CRÒNICS I COVID-19

FICF i SNS-O

En la pandèmia, prudència amb fàrmacs que incrementen el risc de pneumònia

És necessari evitar en la mesura del possible la pneumònia i les seves complicacions. Diversos medicaments d'ús comú augmenten el risc (ex. psicofàrmacs, opiacis, anticolinèrgics, gabapentinoides, IBP, corticoides inh... vegeu taula). Tots els medicaments han de ser revisats. Especial atenció a antipsicòtics, anticolinèrgics i opiacis, i a persones en residències. Si és possible, cal deprescriure els fàrmacs innecessaris (enllaç a FICF). 

BLOG RINCÓN DE SÍSIFO i CATSALUT

Prescripció dels ISGLT2 en temps de pandèmia

Després de la confusió generada per un document d'un consorci d'hospitals anglesos (no assumit pel NHS) i difós per SEMFyC o blog de redGDPS, el Programa d'harmonització farmacoterapèutica del CatSalut ha sortit al pas amb una nota informativa sobre seguretat dels iSGLT2 i COVID-19: 1) Es recomana suspendre les gliflozines si DM i símptomes de COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria), si una altra malaltia greu o si sospita de cetoacidosis diabètica; 2) No hi ha evidència per a retirar-les en la DM sense símptomes de SARS-CoV-2; 3) No es recomanen els ISGLT2 per a reducció del RCV en pacients sense diabetis.

 

ALTRES PÍLDOR@S I COVID-19

PREEVID, AMF i JACC

Ús d'heparina en pacient ambulatori amb COVID-19 no greu

No s'identifiquen documents de qualitat en l'àmbit ambulatori, encara que es planteja identificar pacients d'alt risc, valorant tromboprofilaxi amb HBPM. Sí que es donen recomanacions després de l'alta hospitalària, amb 4 possibles escenaris segons l'article de l'AMF "I després de la fase aguda de la COVID-19 què...? 2a part". Pot ser interessant també aquest enllaç del JACC (vegeu taules i figures al final).

PREEVID i FICF

Vitamina D i COVID-19

No es disposa d'evidència sòlida del paper del dèficit de la vitamina D en infecció per SARS-CoV-2. L'evidència disponible és insuficient per a defensar o no el seu ús en la prevenció d'infeccions.

Interessants les entrades de la FICF, del 09/04/2020, sobre necessitat (o no) de suplements durant el confinament.

 

FARMACOVIGILÀNCIA I COVID-19

AEMPS, COCHRANE i RINCÓN DE SÍSIFO 

Coronavirus: prolongació de l'interval QT i disminució del risc de iatrogènia

Són prolongadors de l'interval QT azitromicina, cloroquina i hidroxicloroquina (els tres amb elevada vida mitjana, precaució després de l'alta) i possiblement lopinavir/ritonavir. Per a minimitzar problemes és important revisar el tractament i suspendre altres fàrmacs que puguin prolongar el QT i no siguin imprescindibles. I desaconsellar l'ús d'antiCOVID-19 fora d'assajos clínics.

La Cochrane Iberoamericana també informa que és necessària una vigilància estreta dels efectes adversos en pacients amb COVID-19: són relativament freqüents i poden intensificar-se amb la malaltia. La majoria de notificacions a l'ANSM van ser greus, amb alta proporció cardíaques i per hidroxicloroquina (+/- azitromicina).

L'AEMPS recentment ha publicat (22/04/2020) una nota informativa de seguretat desaconsellant la combinació de cloroquina o hidroxicloroquina amb altres medicaments que comparteixen el risc de prolongar l'interval QT del ECG, especialment en pacients amb factors de risc d'un interval QT prolongat. S'indica que s'ha de realitzar una vigilància estreta del pacient en cas de necessitar administrar-lo en alguna d'aquestes condicions.

 

PEDIATRIA I COVID-19

PREEVID I MSCBS

Vacunació en nens amb sospita de COVID-19

Atès que en nens la malaltia sol resoldre's en 7-14 dies després de l'aparició de símptomes i aquest retard no ha de suposar un problema, sembla apropiat retardar la vacunació un mínim de catorze dies.

Recordem les prioritats del programa de vacunació en l'estat d'alarma (Comissió de Salut Pública).

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

 

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears