PÍLDOR@S de novembre 2021

 

  • Guia terapèutica antimicrobiana del SNS

  • Infeccions cutànies bacterianes en l'adult

  • Fentanil

  • 10è Informe de farmacovigilància sobre vacunes COVID-19

  • Tendències suïcides associades a l'ús d'antidepressius en nens i adolescents

 

 

GUIES TERAPÈUTIQUES DE PRÀCTICA CLÍNICA

MSC, AEMPS

Guia terapèutica antimicrobiana del SNS

Guia Terapèutica Antimicrobiana desenvolupada en el marc del Pla Nacional enfront de la Resistència als Antibiòtics (PRAN). L'objectiu d'aquesta guia és optimitzar i homogeneïtzar la prescripció d'antibiòtics i, amb això, reduir el risc de desenvolupament de resistències. Està dirigida a professionals sanitaris d'Atenció Primària, Pediatria, Urgències, Odontologia i centres sociosanitaris. En aquesta guia trobaràs: recomanacions per a l'abordatge dels processos infecciosos més prevalent en adults, nens i pacients assistits en centres sociosanitaris, recomanacions basades en l'evidència i en patrons de resistència, ús d'antimicrobians en situacions especials (insuficiència renal, hepàtica, embaràs, lactància, sobrepès i obesitat), obtenció de mostres per al diagnòstic microbiològic i consideracions sobre la prescripció diferida d'antibiòtics.

L'accés està disponible en format web (després d'un senzill procés de registre) i en format APP per a dispositius mòbils: Google Play (Android) o en App Store (Apple.

 

BUTLLETÍ INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

CATSALUT

Infeccions cutànies bacterianes en l'adult

Revisen el tractament d'infeccions cutànies bacterianes que són motiu de consulta més freqüent en Atenció Primària (impetigen, erisipela, cel·lulitis, fol·liculitis, hidrosadenitis supurativa, acne i les infeccions per mossegades). El tipus i la gravetat de la infecció depèn de la profunditat i del compartiment de la pell afectada. En l'abordatge de les infeccions cutànies es recomana tractament empíric i, només si no evolucionen favorablement, es recomana sol·licitar un estudi microbiològic. Les infeccions superficials generalment només requereixen una bona rentada, la utilització d'antisèptics i limitar l'ús d'antibiòtics tòpics, ja que generen resistències de manera ràpida. El tractament amb antibiòtics per via oral s'ha de reservar per a les formes més greus o pacients d'alt risc i la seva durada haurà de ser la més curta possible, habitualment no més de 5 dies.

 

NOTICÍES FARMACOTERAPÈUTIQUES

INFARMA, MSC

Fentanil

El fentanil d'alliberament immediat i el fentanil d'alliberament prolongat continuen sent insuficientment coneguts en aspectes sobre la seva correcta indicació, administració i utilització, generant dubtes entre el personal sanitari, pacients i cuidadors. Aquest Infarma pretén aportar informació útil per a facilitar el seu ús i, així, minimitzar els riscos associats, especialment de sobredosificacions, abús i dependència.

Recentment s'ha aprovat el Plan de optimización de la utilización de analgésicos opioides en el dolor crónico no oncológico (DCNO) en el Sistema Nacional de Salut. Es tracta d'una nova eina, que s'ha desenvolupat després de l'anàlisi de les dades d'utilització d'aquests medicaments a Espanya, que estableix estratègies d'actuació, consensuades i basades en la millor evidència disponible, amb l'objectiu d'optimitzar la prescripció i evitar possibles situacions d'utilització inadequada d'aquests medicaments.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

AEMPS

10è Informe de farmacovigilància sobre vacunes COVID-19  

Informe en el qual s'actualitza la següent informació: -S' actualitzen les dades de casos notificats a Espanya de miocarditis/pericarditis relacionats amb les vacunes d'ARNm (Comirnaty i Spikevax). -S' ha considerat que no hi ha evidència suficient que alguna de les vacunes enfront de la COVID-19 s'associï a la síndrome inflamatòria multisistèmica, així com als trastorns menstruals en relació amb la vacuna de Janssen (ja descartat per a les altres vacunes). -S' ha identificat com a possible reacció adversa de la vacuna Vaxzevria, la trombosi de sins venosos cerebrals sense trombocitopènia.

 

PEDIATRIA

BITn-NAVARRA

Tendències suïcides associades a l'ús d'antidepressius en nens i adolescents

Butlletí que analitza l'evidència existent sobre la relació entre l'ús d'antidepressius en nens i adolescents i el risc de tendències suïcides. L'evidència actual indica que els antidepressius augmenten el risc de tendències suïcides en nens i adolescents, per la qual cosa hauria de limitar-se el seu ús en aquesta població i emprar-se únicament en les indicacions autoritzades. L'evidència indirecta mostra que aquest risc seria superior amb venlafaxina. No existeix evidència suficient que cap fàrmac redueixi el risc que es produeixin. A més, en general, els antidepressius s'associen a abandons per esdeveniments adversos i l'ús dSRS i IRSN s'associa a un augment rellevant del risc de sofrir esdeveniments adversos greus. La fluoxetina és l'únic fàrmac aprovat per al tractament del trastorn depressiu en nens (> 8 anys), però no està autoritzat per a tractar el trastorn obsessivocompulsiu i bulímia nerviosa en població pediàtrica. La sertralina està indicada en pacients de 6 a 17 anys amb trastorn obsessivocompulsiu. En cas que sobre la base de les necessitats individuals es consideri necessari el seu ús, recomana monitorar la possible aparició de conductes suïcides, autolesives o hostilitat, especialment a l'inici del tractament.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears