PÍLDOR@S de novembre 2019

  • Antireumàtics amb diana: biològics, biosimilars i dirigits 
  • Apunts sobre la guia de dislipèmies de l'ESC/EAS mala ciència o engany?
  • Triple teràpia (LABA/LAMA/GCI) vs. doble (LABA/LAMA o LABA/GCI) en la MPOC
  • Infografies d'Infeccions Respiratòries per a Pacients
  • Tancant el cercle entorn de les meningitis meningocòcciques: ho aconseguirem? 

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

CADIME

Antireumàtics amb diana: biològics, biosimilars i dirigits

Revisa el paper dels fàrmacs antireumàtics modificadors de la malaltia (FAMM) per al tractament dels processos reumatològics, usualment incurables, concretament: artritis reumatoide, espondiloartritis axial, artritis psoriàsica i lupus eritematós sistèmic. La recent introducció de fàrmacs biològics ha canviat el tractament dels pacients que no responen als FAMM convencionals. Ressalta la importància dels biosimilars, de menor cost, que possibiliten augmentar el nombre de pacients que puguin accedir a aquests tractaments. Revisa aspectes de seguretat importants relacionades amb aquests tractaments.

 

BLOGS

EL RINCÓN DE SISIFO

Apunts sobre la guia de dislipèmies de l'ESC/EAS mala ciència o engany?

Les xifres de colesterol han estat objecte de debat i discrepància d'opinions. Recentment, en el 2019, s'ha publicat la guia de l'ESC/EAS que torna a sorprendre establint uns objectius de reducció de cLDL que per a assolir-los caldria tractar amb hipolipemiants a un important grup poblacional. L'autor elabora dues entrades en les quals realitza una anàlisi crítica dels objectius que estableix aquesta guia i de les referències en què es recolzen per establir aquestes recomanacions.

 

NOTÍCIES FARMACOTERAPÈUTIQUES

OJO DE MARKOV

Triple teràpia (LABA/LAMA/GCI) vs. doble (LABA/LAMA o LABA/GCI) en la MPOC

L'eficàcia, seguretat i posicionament de la triple teràpia en la MPOC és molt debatuda, ja que pot aportar clars beneficis clínics en alguns pacients, però pot ser ineficaç o fins i tot estar associada amb efectes secundaris no desitjats, com la pneumònia. Després de revisar l'evidència disponible a favor i en contra de la triple teràpia i doble teràpia en la MPOC, exposen quines poblacions són les que es poden beneficiar del tractament amb corticoides inhalats en la triple teràpia.

 

INFORMACIÓ PER A PACIENTS

SEFAP

Infografies d'Infeccions Respiratòries per a Pacients

Traducció d'infografies dirigides a la població per a afavorir l'ús prudent d'antibiòtics en símptomes respiratoris, realitzada per la SEFAP amb el permís de The Public Health Ontario (PHO). És una iniciativa dissenyada essencialment com una "ajuda en la consulta en les converses de pacients i metges sobre l'ús d'antibiòtics". L'objectiu principal és contribuir a optimitzar l'ús d'aquests medicaments, millorant els resultats clínics i reduint les resistències. Els temes que inclouen són: Creus que necessites prendre antibiòtics?, Infecció d'oïda, Mal de coll (faringitis), Sinusitis aguda, Bronquitis.

 

PEDIATRIA

EVIDÈNCIES EN PEDIATRIA

Tancant el cercle entorn de les meningitis meningocòcciques: ho aconseguirem?

L'editorial fa una reflexió sobre la situació actual de l'epidemiologia del meningococ a Espanya i la forma d'implementar la vacunació. Comenten els condicionants que no es coneixen amb precisió (efectes sobre els portadors, durabilitat real de la protecció clínica, etc.) que, juntament amb el seu elevat preu, afavoreixen que les autoritats sanitàries d'alguns països, entre ells Espanya, tinguin reticències a l'hora de la inclusió d'aquestes vacunes en els calendaris sistemàtics infantils.

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

 

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears