PÍLDOR@S de desembre 2020 

 

  • Revisió de les gliflozines: noves evidències i lloc en terapèutica

  • Comirnaty (vacuna enfront de COVID-19 de Biontech/Pfizer)

  • Vigilància de la seguretat de les vacunes enfront de la COVID-19

  • Fàrmacs d'elecció per a les patologies més freqüents durant l'embaràs

  • Disponibilitat a Espanya de «one pill killers» i altres medicaments altament tòxics en la infància

 

 

BUTLLETÍ INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

INFAC

Revisió de les gliflozines: noves evidències i lloc en terapèutica

En aquest butlletí es revisen els resultats dels assajos clínics (AC) amb iSGLT-2, així com els seus efectes adversos i lloc en la terapèutica. Per a valorar el seu benefici-risc sobre la insuficiència cardíaca (IC) i renal, cal tenir en compte tant els beneficis com la incertesa sobre la seguretat a llarg termini, els efectes adversos greus (cetoacidosis o amputacions) i el cost. Sembla prudent recomanar que s'utilitzin principalment en les condicions en què han mostrat beneficis en els AC: 1) DM2 i MCV ateroescleròtica establerta (empagliflozina, canagliflozina), si no s'aconsegueix control glucèmic amb metformina; 2) IC amb FE del ventricle esquerre < 40% i NYHA II (dapagliflozina, empagliflozina) (en no diabètics, seria una indicació fora de fitxa tècnica); i 3) nefropatia diabètica amb macroalbuminuria i FGe>30 ml/min/1,73 m² (canagliflozina, dapagliflozina), tot i que encara les fitxes tècniques no recomanen iniciar-les si FGe<60ml/min/1,73m2. Amb evidència més feble, sembla raonable afegir iSGLT-2 a metformina en cas de mal control glucèmic si hi ha alt RCV. També serien una opció afegides a metformina en la DM2 amb obesitat.

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS

AEMPS/EMA

Comirnaty (vacuna enfront de COVID-19 de Biontech/Pfizer)

Respecte a Cominarty, la primera vacuna enfront de la COVID-19 autoritzada a Espanya, s'ofereix accés a l'informe públic d'avaluació de l'EMA -Agència Europea del Medicament- amb informació general i els motius pels quals s'ha autoritzat aquesta vacuna a la Unió Europea. També es pot accedir a la fitxa tècnica, on es poden consultar les dades clíniques de la vacuna de Biontech-Pfizer, la forma d'administració o les seves especials condicions de conservació i manipulació.

 

FARMACOVIGILÀNCIA 

AEMPS

Vigilància de la seguretat de les vacunes enfront de la COVID-19

Amb tots els medicaments, però especialment amb vacunes que s'administraran a una gran població en un període curt de temps, és necessari establir mecanismes de vigilància per a identificar possibles noves reaccions adverses. Poden ser infreqüents o que apareguin de manera tardana i, per tant, no identificades en els assajos clínics. L'AEMPS ha elaborat un pla de vigilància de seguretat de les vacunes enfront de la COVID-19. El Sistema Espanyol de Farmacovigilància recorda la gran importància de notificar els esdeveniments adversos detectats després de la vacunació. És recomanable consultar el document: Notificació d'esdeveniments adversos amb les vacunes enfront de la COVID-19. 

 

ALTRES PÍLDORAS

FMC

Fàrmacs d'elecció per a les patologies més freqüents durant l'embaràs

Revisió sobre l'ús de fàrmacs durant l'embaràs. La informació disponible és molt limitada, ja que els assajos clínics no inclouen gestants per raons ètiques i legals. Prescriure únicament els medicaments estrictament necessaris, valorant prèviament el tractament no farmacològic i els riscos/beneficis de prendre (o no prendre) el medicament. Utilitzar els de millor perfil de seguretat, major experiència d'ús i a la menor dosi i temps necessaris. S'ofereixen: a) recursos i fonts d'informació de referència; b) decàleg d'ús de fàrmacs durant l'embaràs; i c) selecció de medicaments en les patologies més freqüents.

 

PEDIATRIA

ANALES DE PEDIATRÍA

Disponibilitat a Espanya de «one pill killers» i altres medicaments altament tòxics en la infància

Elaboren un llistat de medicaments altament tòxics en la infància (MAT) ccomercialitzats a Espanya, diferenciant els que aconsegueixen la dosi letal per a un nen de 10 kg amb només 1-3 unitats d'administració. S'identifiquen 7 grups de MAT: analgèsics; psicofàrmacs i neuromusculars; anticatarrals descongestius-antitussígens-antihistamínics-antiasmàtics; cardiovasculars; antimicrobians; tòpics i altres. En 29 principis actius (p.a.), la ingesta d'una única unitat podria causar la mort en un lactant de 10 kg de pes, en 13 p.a. podrien causar-la 2 unitats i en 10 p.a. podrien fer-ho 3 unitats. Alerten sobre la necessitat de difondre aquesta informació entre els professionals sanitaris, així com fer educació sanitària a les famílies. Disposen de material audiovisual de cara a la població.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears