PÍLDOR@S de febrer 2021

 

  • Tractament de la hipertensió arterial: noves guies

  • 2n Informe de farmacovigilància sobre vacunes COVID-19

  • Interpretació de test diagnòstic després de la vacunació enfront de la COVID-19

  • Els medicaments com a factors contribuents del desenvolupament d'infeccions

  • Són eficaços els corticoides inhalats en les exacerbacions asmàtiques?

 

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

CADIME

Tractament de la hipertensió arterial: noves guies

S'han actualitzat les guies de tractament d'hipertensió arterial HTA): ACC/AHA (americana), ESC/ESH (europea), NICE (britànica) i ISH (internacional); i les recomanacions de SEMERGEN i de SemFyC. En general coincideixen en mesures no farmacològiques i antihipertensius de 1a elecció (IECA, ARA2, antagonistes del calci i tiazídics). Consideren HTA si PA≥140/90 mmHg, excepte la ACC/AHA que proposa, no sense polèmica, PA≥130/80 mmHg. Recomanen objectiu de PA <140 / <90 mmHg; sent raonable <130/80 mmHg si es tolera (sobretot en RCV alt). Fàrmacs si PA≥160 / ≥100 mmHg i considerar a partir d'PA≥130 / ≥80 mmHg amb RCV alt o si PA no controlada amb mesures no farmacològiques; ACC / AHA i SEMERGEN recomanen fàrmacs si PA ≥140 / ≥90 mmHg independent de RCV; la resta segons RCV i edat. Escalonar tractament, amb inici en monoteràpia o doble segons el cas. En ancià fràgil, etc., individualitzar objectius.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

AEMPS/MSC

2n Informe de farmacovigilància sobre vacunes COVID-19

Aquest informe mostra que fins al 24/01/21 s'han administrat a Espanya 1.131.805 dosis de vacunes COVID-19, amb 1.555 notificacions d'esdeveniments adversos rebudes. Els més sovint notificats continuen sent els trastorns generals (febre, dolor en la zona d'injecció), del sistema nerviós central (cefalea, marejos) i de l'aparell digestiu (nàusees, diarrea). Després de la revisió de les dades, no s'han identificat reaccions adverses desconegudes que suposin un motiu de preocupació. S'actualitzen les les Respostes a preguntes freqüents relacionades amb la seguretat de vacunes enfront de la COVID-19. Es recorda la importància de notificar les sospites de reaccions adverses (sobretot greus, inesperades o desconegudes). L'informe encara no inclou dades de la vacuna AstraZeneca, de la qual es poden consultar reaccions adverses conegudes i resta d'informació en la fitxa tècnica o en la Guia tècnica vac. AstraZeneca del Consell Interterritorial del SNS.

 

ALTRES PÍLDORAS

FACME/AEMPS

Interpretació de test diagnòstic després de la vacunació enfront de la COVID-19 

Tant la FACME como l'AEMPS (al final de l'informe de farmacovigilància) informen sobre la interpretació de proves diagnòstiques en vacunats. Si hi ha resultat positiu en una prova diagnòstica d'infecció aguda (exsudat nasofaringi per a RT-PCR o test d'antígens) ha de considerar-se COVID positiu. Per a interpretar els resultats de les proves serològiques d'anticossos, és molt important saber quin tipus d'anticossos identifica el test utilitzat. Aquells que únicament identifiquen anticossos enfront de proteïna N del virus, no donaran falsos positius en relació amb haver-se vacunat. Aquells que identifiquen anticossos antiproteïna S, sí que els poden donar. En les recomanacions de la FACME es descriuen els anticossos detectats segons el test. 

 

ALTRES PÍLDORAS

SEFAP

Els medicaments com a factors contribuents del desenvolupament d'infeccions

Aquesta monografia és un document de consulta que pot servir d'ajuda al procés de revisió farmacoterapèutica, i com a referència per a la conscienciació sobre possibles infeccions causades per medicaments. Quan existeixen alternatives més segures, és una mesura més a considerar per a prevenir les infeccions, reduir el consum d'antimicrobians i minimitzar les resistències.

 

PEDIATRIA

ANALS DE PEDIATRIA 

Són eficaços els corticoides inhalats en les exacerbacions asmàtiques?

En aquesta revisió s'observa que en pacients amb corticoides inhalats (Cinh) de base, augmentar la dosi a l'inici dels símptomes no redueix les exacerbacions que requereixin corticoides sistèmics (Csist). No hi ha evidència per a considerar els Cinh intermitents siguin una alternativa als Cinh de manteniment per a evitar exacerbacions. Els Cinh + formoterol, com a rescat, redueixen el risc d'exacerbacions greus només en pacients amb aquest mateix tractament de base, comparant amb prendre Cinh de base i fer rescat amb beta2-agonistes d'acció curta. Quan els pacients ja prenien un altre tractament combinat de base, el rescat combinat no millora el risc respecte a administrar beta2-agonistes d'acció curta. En crisis asmàtiques en urgències, els Cinh redueixen el risc d'ingrés vs. placebo, però no vs. Csist; seria doncs una opció si s'iniciaran Cinh com a tractament de base.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears