PÍLDOR@S de juliol 2021

 

  • Incontinència urinària

  • Selecció d'antidepressius en pacients amb una malaltia coronària

  • Excés d'aportació de iode en embarassades i risc d'hipotiroïdisme en el nounat

  • Recomanacions per al diagnòstic, tractament i documentació de casos de miocarditis/ pericarditis associats a vacunació enfront de la COVID-19

  • El Pediatre d'Atenció Primària i la sinusitis

 

 

PAUTES D'HARMONITZACIÓ FARMACOTERAPÈUTICA

CATSALUT

Incontinència urinària

Eina dirigida a establir bones pràctiques en el maneig farmacològic de la incontinència urinària (IU). Inclouen una guia de consulta ràpida. Recorden que abans d'instaurar un tractament, cal valorar si l'IU és transitòria o secundària (origen farmacològic o per una altra patologia) per a modificar la causa subjacent. Recomanen realitzar un diari miccional de tres dies i utilitzar qüestionaris validats per a veure la seva repercussió en la qualitat de vida. El maneig inicial recomanat és el tractament no farmacològic. El tractament farmacològic és una opció en l'IU d'urgència si hi ha afectació, almenys moderada, de la qualitat de vida i els símptomes no han millorat malgrat el tractament no farmacològic. Els fàrmacs orals només han demostrat millores modestes de la simptomatologia. Adverteixen de la necessitat de valorar periòdicament la relació benefici-risc del tractament i discontinuar si no hi ha benefici o existeixen reaccions adverses no tolerables. Aconsellen: evitar-los en persones grans sense un diagnòstic situacional correcte o fragilitat avançada o multimorbiditat; no utilitzar anticolinèrgics si deteriorament cognitiu o amb inhibidors de l'acetilcolinesterasa; i no utilitzar mirabegrón si hipertensió arterial no controlada.

 

BLOG

EL RINCÓN DE SÍSIFO

Selecció d'antidepressius en pacients amb una malaltia coronària

En pacients amb una malaltia coronària establerta que pateixen depressió, els antidepressius d'elecció són els ISRS (sertralina, fluoxetina i paroxetina). Aquests, a dosi estàndard, han demostrat seguretat en persones amb cardiopatia coronària i pràcticament no tenen efectes sobre el sistema cardiovascular. Recorden que aquests fàrmacs poden incrementar el risc d'hemorràgia gastrointestinal en tractament concomitant amb altres fàrmacs gastrolesius i en determinades situacions (persones grans, antecedents d'úlcera pèptica o hemorràgia digestiva alta) que requereixen valoració individualitzada de la necessitat de gastroproteccions.

La mirtazapina també és vàlida per a aquest propòsit. Han d'evitar-se: citalopram, escitalopram, antidepressius tricíclics, IMAO, agomelatina, vortioxetina, duloxetina, reboxetina i venlafaxina, ja que hi ha menys dades que avalin el seu ús segur.

 

BLOG

GRUP DEL MEDICAMENT

Excés d'aportació de iode en embarassades i risc d'hipotiroïdisme en el nounat   

Entrada que revisa el paper dels suplements de iode en l'embaràs. Una dosi alta de iode durant l'embaràs pot bloquejar durant setmanes la producció de l’hormona tiroidal del fetus i del nounat i les seves conseqüències clíniques poden ser hipotiroïdisme, goll, sordesa irreversible i retard en el desenvolupament intel·lectual. No existeixen dades que demostrin beneficis en la suplementació sistemàtica de iode en gestants, però si s'han descrit casos de sobredosis de iode per suplements vitamínics, amiodarona, contrastos iodats, aliments rics en iode i dosis altes de povidona iodada en el part o cesària. Les recomanacions del PAPPS 2020, per a la dona embarassada tampoc aconsellen la suplementació rutinària amb iode, encara que sí que recomanen el consum de sal iodada i almenys, tres racions de lactis al dia. En cas de gestants amb ingesta insuficient en la dieta, la dosi diària recomanada pel PAPPS oscil·la entre 150-250 mcg/dia. Recomanen precaució amb suplements polivitamínics que poden contenir dosis de iode per sobre de la dosi màxima recomanada.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

FACME

Recomanacions per al diagnòstic, tractament i documentació de casos de miocarditis/ pericarditis associats a vacunació enfront de COVID-19   

Document elaborat pel FACME després de la nota de seguretat publicada per L'AEMPS que adverteix del risc d'aparició de casos de miocarditis/ pericarditis, que pot presentar-se molt rarament, amb les vacunes d'ARNm (Pfizer o Moderna). La major part dels casos van ocórrer en homes joves, més sovint després de la segona dosi i van tenir una evolució clínica favorable. El balanç benefici-risc de la vacunació en adolescents i joves, fins i tot tenint en compte això, es manté positiu. En persones amb esdeveniments de pericarditis/ miocarditis després de la 1a dosi de les vacunes, no es recomana administrar la 2a dosi. Inclouen símptomes d'alerta que faciliten el seu diagnòstic, orienten sobre el seu maneig clínic en AP i urgències i proposen mesures per a recollir la informació dels casos sospitosos i notificar-los al Sistema Espanyol de Farmacovigilància. Notificació de sospites de reaccions adverses: RELE, e-siap o plataforma https://www.notificaram.es.

 

PEDIATRIA

AEPap

El Pediatre d'Atenció Primària i la sinusitis

El diagnòstic de la sinusitis bacteriana aguda (SBA) és fonamentalment clínic. Tres situacions fan sospitar SBA: Persistència (símptomes catarrals que no milloren després de 10 dies), gravetat (febre ≥39 °C, rinorrea purulenta i afectació de l'estat general més de 3 dies) i empitjorament dels símptomes. L'objectiu del tractament és alleujar símptomes i reduir complicacions. 1a elecció: amoxicil·lina 80-90 mg/kg/dia en 2-3 dosis, 5-10 dies, ja que té bona activitat enfront del pneumococ, bacteri més sovint implicat i amb una taxa més alta de complicacions. Es recomana amoxicil·lina/àcid clavulànic en sinusitis amb el risc de complicacions: nens<12-18 mesos, cel·lulitis preseptal, símptomes greus o prolongats, immunodeprimits, malalties cròniques o absència de resposta a l’amoxicil·lina.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears