PÍLDOR@S d'agost 2019

 

  • Novetats en la hipertensió arterial (1a part): HTA no complicada
  • Novetats en la hipertensió arterial (2a part): HTA en situacions especials 
  • GEMA4.4 - Guia espanyola per al maneig de l'asma (2019) 
  • Hiperuricèmia i gota induïda per medicaments 
  • Guia farmacològica d'actuació en urgències pediàtriques d'AP

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

BOLCAN

Novetats en la hipertensió arterial (1ª part): HTA no complicada

Després de l'actualització en el 2018 de les guies europees (ESC/ESH) i americana, es pretén ressaltar alguns aspectes que puguin ajudar en la presa de decisions en els pacients amb HTA essencial sense comorbiditats  (diagnòstic, objectiu de control, tractament...). Quant al tractament farmacològic es pot destacar: a) si són precisos fàrmacs, iniciar amb una associació en la majoria, però considerar la monoteràpia si baix RCV i PAS <150 mmHg o en majors fràgils en els quals l'efecte hipotensor incrementi el risc de caigudes; b) la combinació preferent és un IECA (o ARA II) amb un antagonista del Ca o tiazida; c) en HTA resistent es recomana afegir espironolactona a dosis baixes; i d) s'inclou  informació sobre intercanvi terapèutic, amb taules de dosis comparatives entre els diferents IECA i ARA II, així com entre les dihidropiridines.

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

BOLCAN

Novetats en la hipertensió arterial (2ª part): HTA en situacions especials

Recull les recomanacions de maneig de la HTA en situacions especials (diabetis, ERC, malaltia coronària, insuficiència cardíaca, HVI, ACV, urgències i emergències, hipertensió secundària...). Els beta-blocadors no es consideren en general fàrmacs de primera elecció en la HTA, però s'ha de valorar el seu ús en IC, cardiopatia isquèmica, fibril·lació auricular, embaràs o dones en edat fèrtil. S'insisteix a recordar la conveniència d'evitar l'associació de IECA amb ARA II.

 

GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA

GEMA

GEMA4.4- Guia espanyola per al maneig de l'asma (2019)

Actualització 2019 de la guia GEMA de maneig de l'asma, tant en adults com en nens. En el text del document es ressalten les novetats en color blau.

Es pot complementar amb la informació de la GINA 2019.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

BUTLLETÍ FARMACOVIGILÀNCIA CATALUNYA

Hiperuricèmia i gota induïda per medicaments

La hiperuricèmia i la gota induïda per fàrmacs (vegeu llistat en taula 1 del document) són un problema cada vegada més freqüent en la pràctica clínica. La retirada del fàrmac sospitós ha de basar-se en una avaluació de la relació benefici/risc. Quan es disposa d'un tractament alternatiu, es pot substituir per un altre que no causi hiperuricèmia i evitar, així, una cascada terapèutica. Si no pot evitar-se el fàrmac sospitós, es recomana mantenir una hidratació adequada, vigilar les concentracions plasmàtiques d'àcid úric i, en alguns casos, pot ser necessari el tractament hipouricemiant.

 

PEDIATRIA

GAP MALLORCA

Guia farmacològica d'actuació en urgències pediàtriques d’AP

Guia farmacològica de suport a la prescripció per als motius de consulta més freqüents en l'àmbit de les urgències de pediatria de l'atenció primària. Encara que és una eina útil per a professionals que atenen a la població pediàtrica, hauria de servir també perquè les famílies rebin un missatge eficaç i clar, independentment del nivell assistencial al qual acudeixin.

 

 Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera. 

 

 

 

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears