PÍLDOR@S de març 2020

Especial COVID-19

 

  • Maneig clínic de la COVID-19
  • Tractament farmacològic de la COVID-19
  • Altres fonts d'informació sobre medicaments i COVID-19
  • Interaccions i COVID-19
  • Comunicats de l'AEMPS
  • Pediatria i COVId-19

 

MANEIG CLÍNIC DE LA COVID-19

MSCBS

Malaltia per nou coronavirus, COVID-19

Informació oficial del Ministeri de Sanitat per a professionals sanitaris en contínua actualització. Incorpora documents per al seu maneig clínic en cada àmbit assistencial, un procediment específic en embaràs i en el nounat i una guia per a residències per a gent gran. Inclou informació científica-tècnica, que resumeix l'evidència disponible sobre el mecanisme de transmissió, període infectiu, generació d'immunitat, estacionalitat, simptomatologia, evolució clínica de la COVID-19 i la situació epidemiològica a Espanya.

 

TRACTAMENT FARMACOLÒGIC DE LA COVID-19

AEMPS

Tractaments disponibles per al maneig de la infecció respiratòria per SARS-CoV-2

Els fàrmacs disponibles es poden consultar en la web de l'AEMPS, en actualització permanent. Aporta informació sobre accés a aquests, dosi, efectes adversos/precaucions i manera de preparació. No estableixen recomanacions d'ús o priorització d'aquests. Abans d'iniciar qualsevol tractament per a la COVID-19 recomanen revisar les interaccions farmacològiques amb altres fàrmacs d'ús habitual.

 

ALTRES FONTS D'INFORMACIÓ SOBRE MEDICAMENTS I COVID-19

ASHP i altres

Evidència dels tractaments enfront de COVID-19

No existeix encara evidència procedent d'assajos clínics controlats que permeti recomanar un tractament específic, només dades parcials i preliminars. La Societat Americana de Farmacèutics del Sistema de Salut ha publicat una taula amb els estudis i l'experiència clínica disponible.

Epistemonikos va revisar la qualitat de l'evidència disponible en COVID-19 sobre ritonavir/lopinavir i cloroquina i hidroxicloroquina i ofereix una explicació molt clara.

També interessant aquest enllaç sobre hidroxicloroquina del rincón de Sísifo.

L'entrada al blog Fármacos km 0 revisa els fàrmacs disponibles per a tractar els casos més greus en els quals la COVID-19 es complica amb pneumònia. Inclou taules de maneig i evidència sobre aquests medicaments.

 

INTERACCIONS i COVID-19

LIVERPOOL DRUG INTERACT. GROUP i altres

Interaccions de medicaments en tractaments per la COVID-19, trastorns psicòtics en majors i COVID-19, Interaccions de fàrmacs en COVID-19 i asma

 

Interaccions de medicaments en tractaments per la COVID-19 – Liverpool Drug Interaction Group informa sobre interaccions de medicaments per a la COVID-19 i altres tractaments. Són molt útils el llistat d'interaccions el qual es va actualitzant (Detailed recommendations for interactions with experimental COVID-19 therapies) i la taula resumida (At-a-glance summary of interactions with experimental COVID-19 therapies) per a una consulta ràpida. També es poden consultar les associacions contraindicades amb lopinavir/ritonavir i hidroxicloroquina al web Interacciones VIH.

Trastorns psicòtics en majors i COVID-19: interaccions i recomanacions – Recomanacions de diverses societats científiques davant la necessitat d'usar conjuntament fàrmacs per a la COVID-19 i psicofàrmacs, en cas de possibles símptomes d'agitació psicomotriu o psicosi, entre altres.

Interaccions de fàrmacs en COVID-19 i asma – La SEFH publica una taula resum.

 

COMUNICATS DE L'AEMPS

AEMPS

IECA-ARA-II i COVID-19, Ibuprofèn o altres AINE i COVID-19, distribució controlada d'hidroxicloroquina/cloroquina i medicaments en fase terminal o pal·liativa

 

IECA-ARA-II i COVID-19: En resposta a les publicacions que suggereixen que podrien ser un factor de risc de gravetat en hospitalitzats amb COVID-19 o que els ARA II podria actuar com a factor de protecció, l'AEMPS recomana que els pacients en tractament han de continuar amb aquest, sense que actualment estigui justificada una modificació del tractament. Per a aprofundir més en aquest tema recomanem llegir aquesta entrada.

Ibuprofèn o altres AINE i COVID-19: L'AEMPS informa que no existeixen dades que aquests fàrmacs agreugin la infecció per COVID-19 i que actualment no hi ha raons per a interrompre aquests medicaments. Les guies recomanen paracetamol (1a alternativa per a tractar la febre). L'ibuprofèn no està contraindicat.

Distribució controlada d'hidroxicloroquina/cloroquina: Implementada per l'AEMPS a causa de l'increment de la demanda per COVID-19 i per a garantir la seva disponibilitat per als pacients crònics.

Medicaments en fase terminal o pal·liativa: A causa de la demanda d'aquests medicaments en l'UCI, es donen alternatives de maneig amb opiacis i benzodiazepines/neurolèptics si és necessària la sedació terminal.

 

PEDIATRIA i COVID-19

AEP

Informació en Pediatria sobre la infecció per coronavirus

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) ha col·laborat amb el Ministeri de Sanitat en diferents documents actualitzats periòdicament: Maneig clínic del pacient pediàtric i de risc amb infecció per SARS-CoV-2, recomanacions per al maneig del nounat davant la infecció per SARS-CoV-2 i quan hi ha sospita d'infecció en atenció primària.

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears