PÍLDOR@S de març 2023

 

  • Abordatge dels símptomes de la menopausa

  • Tractament de la depressió en atenció primària

  • Guia d’antídots per als centres d’urgències d’atenció primària 

  • Més perillosos que eficaços: llista Prescrire 2023 de fàrmacs a evitar

  • L’AEMPS recomana prioritzar montelukast granulat en població pediàtrica menor de dos anys a causa de problemes de subministrament

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

INFAC - CEVIME

Abordatge dels símptomes de la menopausa

En aquest butlletí es revisen l’abordatge dels símptomes vasomotors i urogenitals de la menopausa i les últimes evidències sobre la seguretat del tractament hormonal sistèmic (TSH). Per a la síndrome genitourinària de la menopausa (SGM) es recomana emprar hidratants i lubrificants i per a dones que no responguin, es pot optar per un tractament amb estrògens vaginals. Es comenta el paper d’ospemifè, prasterona i altres opcions de tractament per a la SGM. Fins a un 80 % de les dones pateix símptomes vasomotors. L’abordatge dependrà de la intensitat i freqüència d’aquests. Per tractar-los, a més de les mesures generals o no farmacològiques, s’explica la teràpia psicocorporal, ús de fitoestrògens, plantes medicinals, TSH, medicaments no hormonals o el bloqueig del gangli estrellat. Es donen recomanacions específiques de tractament per a dones amb càncer de mama. També s’inclouen dues taules on es mostren les diferents presentacions emprades per al tractament del SGM i els símptomes vasomotors. Finalment, es revisa un assaig clínic (WHI) i una metaanàlisi sobre la seguretat dels TSH. Malgrat l’eficàcia demostrada, s’ha de valorar de manera individual el THS en el cas de símptomes molests i incapacitants i emprar la dosi mínima eficaç i amb una durada el més curta possible, pels riscs associats.

 

BLOG

El rincón de Sísifo

Tractament de la depressió en atenció primària

En aquest blog hi ha un monogràfic dedicat a la depressió, basat en la guia del NICE, un resum publicat en BMJ i altres referències. A més del concepte, els actuals reptes i les consideracions prèvies al tractament, detalla els diferents abordatges farmacoterapèutics en la depressió. Es donen recomanacions de què s’hauria de tenir en compte abans d’implantar un tractament farmacològic en persones amb el risc de suïcidi i en ancians. Es resumeixen les opcions de tractament per a nous episodis de depressió de major o menor gravetat, segona línia, depressió crònica i persones amb trastorns de la personalitat i per a poblacions específiques. D’altra banda, es comenten la prevenció de recaigudes, combinacions d’antidepressius, canvis d’antidepressius o interrupcions del tractament. En la publicació hi ha moltes referències i documents amb aspectes rellevants del tractament actual de la depressió que, per la seva qualitat i actualitat, es consideren de referència.

 

ALTRES Píldor@as

Sistema de Salut de Catalunya

Guia d’antídots per als centres d’urgències d’atenció primària

Aquesta guia inclou informació sobre les presentacions, principals indicacions toxicològiques, posologia en adults i infants, vies d’administració, reaccions adverses i advertiments sobre embaràs i lactància dels antídots actualment comercialitzats i productes de descontaminació emprats en els serveis d’urgències d’atenció primària a Catalunya. En AP de l’ASEF comptam amb la majoria dels antídots inclosos en aquesta llista: atropina, bicarbonat, biperidèn, fitomenadiona, flumazenil, glucagó, gluconat càlcic, glucosa hipertònica, naloxona i sulfat de protamina (indicat per a intoxicació per heparines i únic no disponible en la nostra Àrea), a més del carbó actiu (producte de descontaminació). Finalment, es recomana quina ha de ser la disponibilitat d’aquests antídots en els serveis d’urgències d’atenció primària.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

Blog Guia Terapèutica SEMFyC

Més perillosos que eficaços: llista Prescrire 2023 de fàrmacs a evitar

Aquesta publicació, de 16 de març de 2023, resumeix l’última llista Prescrire 2023 de medicaments a evitar. La selecció dels fàrmacs d’aquesta llista es fa seguint un mètode fiable, rigorós i independent, amb l’objectiu de donar una atenció de qualitat, no danyar els pacients i evitar riscs desproporcionats. El resum conté una taula on es poden veure alguns dels fàrmacs analitzats amb una relació benefici-risc desfavorable ordenats per àrea terapèutica. D’altra banda, s’inclou una petita mostra d’aquests fàrmacs explicant la raó per evitar-los.

 

PEDIATRIA

AEMPS                                  

L’AEMPS recomana prioritzar montelukast granulat en població pediàtrica menor de dos anys a causa de problemes de subministrament

El vuit de març, el Servei de Farmàcia d’Atenció Primària va informar els professionals de l’Àrea del problema de subministrament de montelukast granulat notificat per l’AEMPS. Aquest fàrmac està indicat per tractar i prevenir els símptomes de l’asma. El problema, i per això es recomana la priorització, és que per a la població pediàtrica menor de dos anys únicament està indicada l’administració de granulat en sobres. Recordam la restricció de la prescripció de les unitats disponibles en menors de dos anys. Per a qualsevol dubte relacionat amb aquest tema us podeu posar en contacte amb el Servei de Farmàcia d’Atenció Primària.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2023 | Servei de Salut de les Illes Balears