PÍLDOR@S de febrer 2023

 

  • Actualització en anticoncepció hormonal

  • Anticonceptius reversibles de llarga durada: selecció i seguretat

  • Panorama actual dels antipsicòtics: aporten alguna cosa els nous fàrmacs comercialitzats?

  • Interacció entre levotiroxina i antidepressius

  • Manual d'immunitzacions en línia de l'AEP

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

INFAC - CEVIME

Actualització sobre anticoncepció hormonal

L’objectiu d’aquest butlletí és revisar l’evidència actual sobre l’eficàcia i seguretat dels anticonceptius hormonals i informar els professionals per poder-ne fer una selecció òptima. El butlletí proporciona informació sobre tots els mètodes disponibles, amb els seus avantatges i inconvenients, perquè es pugui triar el que millor s’adapti a les necessitats personals, segons la durada d’acció, facilitat de compliment, efectes adversos o situació clínica (lactància, postpart, postavortament, edat reproductiva, tabaquisme, obesitat, hipertensió arterial, dislipèmia, trombosis, cefalees, diabetis, interaccions, càncer de mama, etc.). També s’hi tracten altres temes d’interès, com l’anticoncepció d’urgència, què fer en cas d’oblits o els beneficis no anticonceptius d’aquests tractaments.

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

BTA - CADIME

Anticonceptius reversibles de durada llarga: selecció i seguretat

Els mètodes anticonceptius reversibles de durada llarga (LARC) tenen una eficàcia elevada a llarg termini per prevenir embarassos, similar a l’esterilització. No depenen del compliment o de l’ús correcte per part de la usuària; són reversibles, amb una tornada ràpida a la fertilitat després de la retirada i presenten un bon perfil de seguretat. L’assessorament i informació, abans de col·locar-lo i durant l’ús, són la millor estratègia perquè les usuàries coneguin i acceptin les alteracions de sagnat i no abandonin el mètode. Aquestes alteracions, especialment el sagnat freqüent i/o abundant que té lloc durant els primers 3-6 mesos, constitueixen la causa principal de la retirada prematura dels LARC. En les usuàries d’implants amb etonogestrel i dispositius intrauterins (DIU) amb levonorgestrel, passats els primers mesos, és normal l’amenorrea i no requereix tractament. Amb el DIU de coure el sagnat intens i la dismenorrea que ocorren durant la menstruació tendeixen a disminuir amb el temps (3-6 mesos) però no el sagnat i el dolor intermenstrual.

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS

Hoja de evaluación de medicamentos - SESCAM   

Panorama actual dels antipsicòtics: aporten alguna cosa els nous fàrmacs comercialitzats?

En aquest full d’avaluació, a més de posicionar aquests nous fàrmacs, es pretén donar una visió global formativa actualitzada dels antipsicòtics, de les seves característiques i utilitat en salut mental. Des que va aparèixer la clozapina, que inaugurava la generació d’antipsicòtics atípics, les expectatives de desenvolupar fàrmacs més eficaços i més específics, per reduir la important càrrega d’efectes adversos, s’han complert només parcialment. En aquest sentit, l’aparició gairebé simultània de tres nous antipsicòtics atípics —lurasidona (Latuda®), cariprazina (Reagila®) i brexpiprazole (Rxulti®, encara no comercialitzat)—, podria haver estat una bona notícia, però ni el seu mecanisme d’acció ni els seus resultats semblen aportar res rellevant a la terapèutica. Es conclou que aquests nous antipsicòtics no tenen un mecanisme nou, són menys eficaços que la clozapina i que els primers atípics (olanzapina, amisulprida, risperidona) i que el seu perfil de seguretat és similar al d’altres. La utilització no hauria d’incrementar la polimedicació ni retardar l’ús de la clozapina en pacients amb esquizofrènia resistent.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

PREEVID

Interacció entre levotiroxina i antidepressius

Segons el banc de preguntes Preevid, els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS) podrien disminuir l’efecte dels fàrmacs tiroïdals, per la qual cosa aquests podrien precisar un augment de la dosi. En els pacients en tractament amb levotiroxina, hi ha fonts que recomanen monitorar-ne la funció tiroïdal en l’inici, ajust o retirada dels ISRS. D’altra banda, la levotiroxina podria potenciar el potencial aritmogènic dels antidepressius tricíclics i tetracíclics i, a més, podrien potenciar l’efecte estimulador del sistema nerviós central. Tal com indica la base de dades d’interaccions d’UptoDate (Lexicom®), podria ser una interacció clínicament significativa, tot i que els beneficis del seu ús concomitant habitualment superen els riscs. Recomanen monitorar el tractament, atès que en alguns pacients podria ser necessari ajustar la dosi d’un o tots dos medicaments.

 

PEDIATRIA

CAB - AEP                                  

Manual d’immunitzacions en línia de l’AEP

L’anterior Manual de vacunas en línea de la Asociación Española de Pediatría (AEP) passa a denominar-se Manual de inmunizaciones. Aquesta modificació no és només un canvi del nom, sinó que reflecteix un canvi de l’enfocament global, atès que a partir d’ara no només inclou els vaccins (immunització activa), sinó també altres opcions de protecció contra les infeccions per mitjà de la immunització passiva (en aquesta primera ocasió, amb anticossos monoclonals dirigits contra el virus respiratori sincicial). Aquest manual és una font oberta d’informació i consulta, dirigida a pediatres i a altres professionals sanitaris relacionats amb l’atenció a la infància i l’adolescència, la prevenció o la vaccinologia .

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears