PÍLDOR@S de juliol 2022

 

  • Todacitan® - Citisina per a deshabituació tabàquica

  • Recomanacions per a l'ús racional del medicament en el tractament de la fibromiàlgia

  • Què és la prescripció diferida d'antibiòtics?

  • Existeix alguna associació entre l'autisme i la presa de paracetamol durant la gestació?

  • TOXSEUP - Guia ràpida per al tractament de les intoxicacions pediàtriques

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS

BIT-Navarra

Todacitan® - Citisina per a deshabituació tabàquica

En la fitxa d'avaluació de citisina es conclou que és una possible alternativa a la vareniclina després del fracàs de la teràpia substitutiva de nicotina (TSN), però amb pauta diària més complexa. En la mateixa línia hi havia una entrada del blog del PAPPS el 2021. És un agonista parcial dels receptors nicotínics de l'acetilcolina (com la vareniclina) que ja estava comercialitzat en països de l'est d'Europa i el Canadà. Augmenta més de tres vegades la probabilitat de deixar de fumar davant placebo, i les taxes d'abstinència semblen més grans que per a TSN. En un estudi amb la posologia autoritzada les taxes d'abstinència al cap de 6 mesos van ser 11,7% per a la citisina 25 dies i 13,3% per a 84 dies (no demostra no ser inferior, tot i que amb poca diferència). Com a resum, la citisina és similar a la vareniclina, amb menor vida mitjana, posologia més complicada i sembla ser un fàrmac segur i eficaç (a falta de més estudis). Un envàs de Todacitan® 1,5 mg 100 comp. = 198 € (25 dies de tractament). No està finançat.

 

ALTRES PÍLDORAS

SAS

Recomanacions per a l 'ús racional del medicament en el tractament de la fibromiàlgia

És una de les recomanacions del SAS per a l'ús racional del medicament, en aquest cas en la fibromiàlgia. S'ofereixen criteris diagnòstics, de seguiment, de derivació i recomanacions generals de tractament: objectius realistes (mantenir qualitat de vida, funcionalitat i autocontrol amb suport sanitari i suport social), primar mesures no farmacològiques, expectatives adequades sobre el benefici/risc dels fàrmacs (sovint desfavorable), relació empàtica amb pacients, etc. El tractament no farmacològic més recomanable és l'exercici físic. Amb menor evidència, hidroteràpia, mindfulness, tai-txi, ioga, acupuntura... No hi ha tractament curatiu. Entre els fàrmacs, recomanen començar amb amitriptilina (o altres antidepressius tricíclics) o ciclobenzaprina, a dosis baixes i incrementar-les gradualment. Substituir per pregabalina o gabapentina en casos d'intolerància, falta de resposta i en trastorns greus del son.  Si fatiga severa o depressió: duloxetina o milnacipran (no disponible a Espanya). Si dolor intens: duloxetina, pregabalina o gabapentina i tramadol (a dosis baixes). No es recomanen: AINE, paracetamol, opioides majors, anticonvulsivants, hormona de creixement, benzodiazepines cròniques, capsaïcina, etc. (falta d'adequada evidència d'eficàcia, risc d'efectes adversos i, en opioides i benzodiazepines, de tolerància i dependència).

 

PROA

Portal del medicamento-SACYL

Què és la prescripció diferida d'antibiòtics?

La prescripció diferida d'antibiòtics (ATB) consisteix a prescriure'ls al mateix temps que s'instrueix el pacient perquè només el retiri de la farmàcia i el prengui en el cas que els símptomes empitjorin en uns dies.  Es pot utilitzar en infeccions agudes respiratòries no complicades (faringitis, otitis mitjana aguda, sinusitis aguda o bronquitis), si hi ha incertesa sobre l'origen bacterià de la infecció i la necessitat d'ATB.  Són  processos en la seva majoria vírics, lleus i autolimitats. No s'ha d'oferir si hi ha sospita d'infeccions severes o complicacions greus, alt risc de complicacions o > 65 anys amb criteris de risc. Tot i no estar indicat en un alt percentatge de pacients, es fan servir ATB en el 80% dels casos d'otitis mitjana i sinusitis, i en la meitat de les faringoamigdalitis. Si es compara amb la prescripció immediata d'ATB, les diferències són clínicament poc rellevants, i no hi ha diferències en la taxa de complicacions. No obstant això, disminueixi notablement el consum d'antimicrobians i la creença de la població en la seva efectivitat. No hi ha diferències en la satisfacció dels pacients. Poden ser útils els fulls d'informació de SalutMadrid o d'i-botika.

 

FARMACOVIGILÀNCIA 

PREEVID

Hi ha alguna associació entre l'autisme i la presa de paracetamol durant la gestació?

Se suggereix una possible relació etiològica entre l'ús de paracetamol durant la gestació i trastorns de l'espectre autista (TEA) en la descendència.  En els estudis observacionals amb aquest resultat (són la majoria) l'efecte és modest, però a causa de la generalitzada exposició a paracetamol podria afectar molts nens.  Tot i que es continua considerant un analgèsic/antipirètic apropiat en embarassades, és possible que augmenti el risc d'anomalies del desenvolupament neuroconductual (TEA, TDAH i d'altres), sobretot en ús prolongat.  Segons la fitxa tècnica els resultats no són concloents, però utilitzar la dosi mínima eficaç durant el menor temps possible. Un recent document de consens aprofundeix en aquesta recomanació i crida a la precaució a causa de l'actual evidència epidemiològica. Fins i tot proposa que no s'usi llevat que hi hagi indicació mèdica, sobretot a llarg termini, evitant el seu ús indiscriminat.

 

PEDIATRIA

SEUP

TOXSEUP - Guia ràpida per al tractament de les intoxicacions pediàtriques

L’objectiu de la guia TOXSEUP (del Grup de Treball d'Intoxicacions de la Societat Espanyola d'Urgències Pediàtriques) és facilitar l'atenció mèdica dels pacients pediàtrics intoxicats. Es tracta d'una eina de consulta "on line" en la qual figuren les característiques essencials dels fàrmacs més freqüentment implicats en les intoxicacions en pediatria, així com els seus efectes i dosis tòxiques, els símptomes de la intoxicació i el seu maneig. Les fitxes també es poden descarregar per consultar-les sense connexió.  Hi ha un cercador per tòxic o categoria, així com accés a les fitxes mitjançant un índex alfabètic estructurat. La web està adaptada per possibilitar l'accés amb dispositius mòbils.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears