farmacoterapia

portal de información

Ir a : página principal

 

 

MANUAL PER A LA REDACCIÓ D´INFORMES D´AVALUACIÓ DE NOUS FÀRMACS A L´HOSPITAL

 Document “Olot”

 

Presentat a la XIII Jornada del Serveis de Farmàcia d´Hospitals Comarcals de Catalunya

Olot, 23 d´Octobre 2003

 

Versión en idioma español: Pulse aquí

 

Introducció Polsi aquí

 

Sumari i autors. Pàg 1                                                                            

 

Capítol I.  Procés d´introducció d´un nou fàrmac al mercat. Pàg 11

                                                                      

Capítol II. Circuit i model de l´avaluació de fàrmacs en un hospital. Pàg 25

 

Capítol III. Metodologia:

                                                                                                         

           A- Quan podem dir que els resultats  d´un estudi són vàlids i aplicables ? Pàg 69

 

           B- Quina decisió cal prendre si el nou medicament és més eficaç o segur que el de refereència,  pero també és més costós ? Pàg 97

 

           C- Quan podem dir que el nou medicament és un equivalent terapèutic? Pàg 113

  

           D- Com s´han de definir les condicions d´ús i el seu lloc a terapèutica? Pàg 135

 

Annexos. Pàg 145

 

         Annex 1. Model de sol.licitut d´inclusió en Guia. Guia GINF

         Annex 2. Model d´informe d´avaluació

         Annex 3. Informes normalitzats. Experiencia HUSD

         Annex 4. Fonts d´informació per a l´avaluació de nous fàrmacs

         Annex 5. Seguretat. Prevenció d´errors de medicació a la selecció

 

Casos práctics de revisió crítica:

 

Selecció d´antimicrobians. Problemática en l´elecció de nous antifúngics Voriconazole i Caspofungina

Santi Grau  Pàg 179

Selecció d´anticoagulants Fondaparinux i prevenció de tromboembolisme venós.

Tomàs Casasín, Francesc Puigventós  Pàg 199

Selecció d´analgèsics:  Parecoxib, Buprenorfina transdèrmica, Fentanil transmucosa,

Dexketoprofè, Paracetamol inj  Maria Queralt Gorgas  Pàg 215